Anong uri nga ba ng botante ang mga菲律宾?

伊尼汉达尼G.帕尔马

“Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang philippine,”nanood ang mga ma -aaral ng isang video na naglalaman na ang mga philippine ay mga " boong botante "。Bilang pagsusuri sa naturang video, hihingin ang pananaw ng mga magal ukol dito。拉乌宁ng帕格-阿拉拉尔na ito na suriin ang nakasanayang kultura ng mga菲律宾sa pamamagitan ng paghahayag ng kanilang pananaw ukol sa isang napapanhong isyu。

Panoorin natin ang gawain ni Chloe Venus para sa takdang aralin na ito。